pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

smysl subnettingu •             jde o možnost využít 1 síťovou adresu (třídy A, B či C) pro více sítí –        jinak by to musely být samostatné síťové adresy –        příklad: •        díky subnettingu 4 malé sítě vystačí dohromady s 1xC (256 individuálních adres) •        bez subnettingu by spotřebovaly 4xC (4x256, tj. 1024 individuálních IP adres) •             lze ale využít jen tam, kde soustava sítí má jeden vstupní bod –        neboť informace o rozdělení (pomocí masky) není šířena "do světa" •        a kdyby bylo více vstupních bodů, nevědělo by se který z nich vybrat •             není to problémem tam, kde má soustava sítí stromovitou strukturu –        subnetting lze použít v podstromu