pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

přehled řešení problému •             "okamžité" řešení: –        přidělovat IP adresy v násobcích "největších nižších" kvant •        příklad: síť, 1000 uzlů •        dříve: dostala by 1 xB •        nyní: dostane 4-8 x C •        problém: bobtnají směrovací tabulky –        subnetting •        další (lokální) dělení skupin IP adres v podsítích –       s jediným vstupním bodem –       viditelnost je pouze lokální •             dočasná řešení –        privátní IP adresy •        možnost použít stejné adresy vícekrát, v privátních sítích •        "prostupnost" mezi veřejnou a privátní sítí může být řešena: –       na aplikační vrstvě, pomocí firewallů –       na síťové vrstvě, pomocí překladu IP adres (NAT/PAT) –        CIDR (Classless Interdomain Routing) •        možnost přidělovat IP adresy po libovolných kvantech –       které jsou mocninou 2 •             "definitivní" řešení –        IPv6 •        128-bitové adresy