pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

speciální adresy •              existují ještě dvě speciální třídy IP adres: –        třída D je určena pro tzv. multicasting (skupinový přenos) •        třídu D tvoří adresy 224.0.0.0 až 239.255.255.255 –        třída E je vyhrazena pro budoucí využití •        třídu E tvoří adresy 240.0.0.0 až 255.255.255.255 •        třída E nebyla fakticky využita pro rozšíření (IP adresy v IPv6) •              adresy třídy D a E nejsou logicky dvousložkové –         lze je přidělovat jednotlivě