pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

jiný pohled na spolehlivost •              spolehlivost je o tom, kde v síti má být umístěna "inteligence" –         výpočetní kapacita, logika implementující zajištění spolehlivosti •         připomenutí: síťová vrstva je ještě ve všech uzlech, transportní již jen v koncových uzlech •              ISO/OSI: –          inteligence má být v síti •         spolehlivost musí být řešena na úrovni síťové vrstvy –        inteligence je ve směrovačích –        je to drahé a nepružné –        nedává to možnost výběru •               TCP/IP: –          inteligence má být v koncových uzlech •         spolehlivost je řešena až v transportní vrstvě –         je to lacinější, pružnější •         umožňuje to, aby si aplikace vybíraly zda spolehlivost chtějí či nechtějí •               teze (TCP/IP): –          přenosová vrstva se má starat o přenos dat •         má to dělat co nejefektivněji •         nemá se rozptylovat dalšími úkoly (např. zajišťováním spolehlivosti, když to si snáze a lépe zajistí koncové uzly sítě) –          zajištění spolehlivosti je úkolem koncových uzlů