pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

nespolehlivá komunikace •             spolehlivost přenosu –        není nikdy absolutní (100%),  je vždy pouze relativní (např. 99%) •        důvod: již samotné mechanismy detekce chyb nejsou 100% •        někomu může konkrétní míra spolehlivosti stačit, jinému ne –        zajištění spolehlivosti je vždy spojeno s nenulovou režií •        spotřebovává to výpočetní kapacitu, přenosovou kapacitu, … •        pokud by spolehlivost zajišťovalo více vrstev nad sebou, režie se sčítá (násobí) –       není to rozumné –       TCP/IP to nechce dělat, ISO/OSI to dělá –        způsobuje nerovnoměrnosti (nepravidelnosti) v doručování dat •        tím, že se opakuje přenos chybně přenesených dat •        vadí to hlavně u multimediálních přenosů •             zvolené řešení v rámci TCP/IP: –        spolehlivost není nikomu vnucována •        každá aplikace si může vybrat: –       zda vystačí s nespolehlivým přenosem, event. si spolehlivost zajistí sama –       nebo zda využije spolehlivost kterou nabízí spolehlivý transportní protokol