pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

nespojovaná komunikace •              přenosové služby TCP/IP fungují na nespojovaném principu –         nenavazují spojení, posílají data  v dobré víře že příjemce existuje a bude ochoten je přijmout –         hlavní přenosový protokol síťové vrstvy (protokol IP) je nespojovaný •              výhody: –         je to bezestavové •         nemění se stav odesilatele ani příjemce –         není nutné složitě reagovat na změny v přenosové infrastruktuře, rušením a novým navazováním spojení •         vše zajistí adaptivní mechanismy směrování •             výhody/nevýhody: –        je to výhodné pro "řídké" přenosy •        přenosy menších objemů dat, hodně rozložené v čase –        není to výhodné pro "intenzivní" přenosy •        přenosy větších objemů dat v krátkém časovém intervalu •             vyšší vrstvy mohou fungovat spojitě –        týká se to především jejich komunikace, ne samotného přenosu (na úrovní síťové vrstvy) –        transportní protokol (TCP) vytváří iluzi spojovaného přenosu