pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

důsledky •            obliba nespojované (connectionless) komunikace –       přenosové mechanismy fungují na nespojovaném principu, teprve vyšší vrstvy mohou fungovat  spojovaně, resp. komunikovat se svými protějšky na spojovaném principu •            obliba nespolehlivého přenosu –       teze: přenosové mechanismy se mají starat o přenos a  dělat jej co nejefektivněji •        nemají se ohlížet na event. ztráty dat •            fungování na principu maximální snahy, ale nezaručeného výsledku –       přenosové mechanismy se maximálně snaží, ale když se jim něco objektivně nedaří, mají právo se na to "vykašlat"