pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

SCTP - vlastnosti •              multi-homing –         TCP vytváří spojení mezi <IP,port> a <IP,port> •         pokud má koncový uzel více rozhraní (je "multihomed"), musí se vybrat právě jedno rozhraní (jedna IP adresa) !!! –       pokud spojení přes toto rozhraní  přestane fungovat, je uzel nedosažitelný –         SCTP dokáže využít všechna rozhraní, která jsou k dispozici •         dokud funguje alespoň jedno, je uzel stále dostupný •              zabudovaná ochrana proti útokům (SYN-flooding) –          používá 4-fázový handshake, plus další mechanismy ochrany •              vždy je zajišťována ochrana proti zahlcení •              multi-streaming –         TCP vytváří jen jeden proud, data jsou vždy doručována v pořadí •         když se v něm "něco zasekne", jsou pozdržena i další ("následující") data –         SCTP dokáže pracovat s více proudy •         až 64K proudů •         i když se v jednom "něco zasekne", ostatní přenáší data nezávisle na ostatních •              členění na zprávy –         TCP nijak nečlení přenášená data •         je  to "byte stream protocol" •         příjemce musí "rekonstruovat " původní členění –         SCTP zachovává původní členění (různě dlouhých zpráv) •         je  to "packet stream protocol"