pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

NGN a IMS •              NGN (Next Generation Networking) je koncept "ze světa spojů", –          velmi široký pojem, zastřešuje trendy ke kterým dochází v sítích světa spojů  •         cílem těchto trendů je to, aby na všechny služby (včetně multimediálních) stačila jedna síť, fungující na paketovém principu a s podporou kvality služeb –        postavení na IP protokolu (all-IP) •         mimo jiné předpokládá přechod hlasu na IP (VOIP) a použití protokolu SIP pro navazování spojení a signalizaci –          názor: je to čtvrtý pokus o konvergenci, pocházející ze světa spojů a inspirovaný Internetem a protokoly TCP/IP •              IMS (IP Multimedia Subsystem): jedna z konkrétních NGN architektur –         definovaná od ETSI a 3GPP (z "mobilního světa") –         usiluje o vytvoření jednotné platformy pro poskytování služeb, která by "překryla" jak pevné sítě tak i mobilní sítě 3G, a nabízela možnosti dnešního broadbandu