pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

TCP/IP a mobilita •              mobilita –         IP adresy nejsou "mobilní" •         nelze je přenášet mezi sítěmi •         směruje se na základě IP adres, podle jejich síťové části –       nelze jen tak "vytrhnout" jednotlivé IP adresy z jejich "mateřské" sítě –         protokol IP vznikal v době, kdy počítače nebyly přenosné, nebyl požadavek na mobilitu •              řešení mobility: –         přidělení nové IP adresy v nové síti •         BOOTP, DHCP atd. –         skrze agenty a tunely •         "na původním místě" zůstane agent, který vše přeposílá "skrze tunel" tam, kde se uzel právě nachází –         jinak •              IP Mobility Support –         "Mobile IP" •         RFC 2002 a další (3220, 3344) –         princip fungování: •          metoda "agentů" –       pakety jsou směrovány na původní místo, odkud jsou následně přeposílány na nové místo •         pro vyšší vrstvy je to neviditelné •         vzdálené zařízení nemusí Mobile IP podporovat –       vše zařizuje agent, mobilní zařízení o tom neví –         je to určeno pro "příležitostnou mobilitu" •         např. pohyb 1x za týden •         nikoli pro "častou mobilitu", jako např. v mobilních sítích, roaming apod. –         mobilní zařízení musí mít staticky přiřazenou IP adresu