pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

IP verze 6 •              197x: –          rozhodnutí o 32-bitových IP adresách, IPv4 –          tehdejší představa: •         ARPANET může mít až tisíce uzlů •         dnes: Internet má milionu uzlů •              198x/9x: –          začíná hrozit nebezpečí vyčerpání 32-bitového adresového prostoru –          IAB začíná problém řešit •         vzniká samostatná oblast (area) v rámci IETF •              dočasná řešení - usilují zpomalit úbytek IP adres –          přísnější způsob přidělování IP adres –          subnetting –          privátní IP adresy –          mechanismus CIDR •              dočasná řešen významně uspěla v oddálení problému –          nebezpečí vyčerpání se stalo méně akutní •              současně se začalo pracovat na "definitivním" řešení –          zjištění: 32-bitové adresy jsou v protokolu IP tak hluboce "zakořeněny", že není zvětši adresový prostor •         ještě v rámci téhož IP (IPv4) –          je nutné vyvinout zcela nový protokol IP ! •         s větším adresovým prostorem, ale i dalšími změnami •              dnes používaný protokol IP je verze 4 –          IPv4 •              nový protokol IP je verze 6 –          IPv6 •         IPv5 neexistuje •              IPnG (IP – The Next Generation) –          obecné označení pro všechny návrhy, které se sešly v rámci IETF při hledání nové verze •         IPv6 je jeden z protokolů IPnG •         někdy se bere IPv6=IPnG