pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

QoS v TCP/IP – možné přístupy •              prioritizace –         různým druhům přenosů se přiřadí různé priority a je s nimi nakládáno odlišně •         přenosy s vyšší prioritou dostávají "kvalitnější obsluhu" (a příděl zdrojů) na úkor přenosů s nižší prioritou –         příklady řešení: •         DiffServ –       Differentiated Services •         MPLS –       MultiProtocol Label Switching •              rezervace –         pro potřebu konkrétních přenosů si lze vyhradit (rezervovat) požadované zdroje a ty pak využívat •         týká se i vyhrazení přenosové kapacity, přepojovací kapacity atd. –         příklady řešení: •         IntServ (Integrated Services) •         RSVP (ReSource reserVation Protocol) •              "hrubá síla" –         princip "best effort" se nemění, pouze se předimenzují dostupné kapacity •         tak aby nedocházelo ke kapacitním problémům – tak často