pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

problém multimediálních aplikací •              potřebují dostávat svá data: –         s malým zpožděním –         s pravidelným zpožděním •         s pravidelnými odstupy mezi sebou •              týká se to například přenosu živého obrazu či zvuku –         aplikace VOIP, TV vysílání, rozhlas, video-on-demand •              problém je s fungováním přenosových mechanismů TCP/IP na principu "maximální snahy, ale nezaručeného výsledku" –         byla by zapotřebí podpora QoS (kvality služeb) •         QoS je v zásadě "protipólem" principu maximální snahy •              možná řešení: –         "kvantitativní": zvyšování disponibilní kapacity •         fungování na principu "maximální snahy …" zůstává •         zlepšení je statistické –       je menší pravděpodobnost, že bude muset dojít ke krácení požadavků •         týká se: –       přenosových kapacit (tj. linek) –       "přepojovacích kapacit" (směrovačů, switchů) –         "kvalitativní": zavedení podpory QoS •         fungování na principu "maximální snahy …" je nahrazeno jiným způsobem fungování •         zlepšení je garantované –       ale drahé a obtížné