pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

aplikace v TCP/IP •              původně: –         elektronická pošta (SMTP, RFC 822) –         přenos souborů (FTP) –         vzdálené přihlašování(TELNET, rlogin) •         těmto aplikacím dobře vyhovovalo fungování sítě "na principu maximální snahy, ale nezaručeného výsledku" •              později se objevily a prosadily nové aplikace: –         news –         sdílení souborů (NFS) –         WWW (HTML, HTTP, ….) –         on-line komunikace (chat, IRC, ICQ, messengery, …) •         princip maximální snahy je pro ně stále ještě akceptovatelný –       byť ne ideální •              později se objevují "multimediální" aplikace –         "audio over IP" •         rozhlasové vysílání –         VOIP •         Voice over IP, IP telefonie –         IPTV •         TV over IP, TV na žádost po IP –         pro tyto aplikace princip "maximální snahy" není optimální, ale ještě postačuje, důležitá je hlavně disponibilní přenosová kapacita •              dochází k "platformizaci" aplikací –         původně samostatné aplikace se přesouvají do role nadstavby na platformě jiné aplikace •         nejčastěji WWW