pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

prezentační a relační služby v TCP/IP •             ISO/OSI má samostatnou prezentační a relační vrstvu –        vychází z předpokladu že prezentační a relační služby budou potřebovat všechny aplikace •        pak mají samostatné vrstvy smyl •             TCP/IP nemá samostatné vrstvy –        vychází z předpokladu, že prezentační a relační služby budou potřebovat jen některé aplikace •        pak nemá smysl dělat samostatné vrstvy •        aplikace, které tyto služby potřebují, si je musí realizovat samy