pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

koncepce transportní vrstvy •             "realizuje demokracii": –        přenosové mechanismy do úrovně síťové vrstvy fungují nespolehlivě –        na úrovni transportní vrstvy jsou dva alternativní protokoly •        UDP, nespojovaný, nespolehlivý •        TCP, spojovaný, spolehlivý –        aplikace si mohou samy vybrat, zda budou používat TCP nebo UDP