pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

koncepce transportní vrstvy •              realizuje "end-to-end" komunikaci –          nabízí dva transportní protokoly •              TCP (Transmission Control Protocol) –          funguje spojovaně •         vyžaduje navázání/ukončení spojení .. –          od aplikace přebírá data po bytech •         jako "bytový proud" •         ale sám data přenáší po blocích, jako tzv. TCP segmenty –          funguje spolehlivě •         zajišťuje spolehlivý  přenos –        používá kontinuální potvrzování a selektivní opakování –          je velmi adaptivní •         dokáže se průběžně přizpůsobovat různým podmínkám přenosu –        přenosové zpoždění, rozptyl zpoždění atd. –          je velmi komplikovaný •         velký a složitý kód, … •              UDP (User Datagram Protocol) –          je pouze jednoduchou nadstavbou nad síťovým protokolem IP •         jeho kód je malý a jednoduchý –          funguje nespojovaně •         nenavazuje spojení –          funguje nespolehlivě –          od aplikace přebírá data po blocích •         a vkládá je do svých "datagramů" •         UDP datagramů, User datagramů   •              transportní vrstva zajišťuje multiplex/demultiplex •            adresuje entity v rámci jednotlivých uzlů •            pomocí čísel portů