pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

součásti síťové vrstvy •              v síťové vrstvě jsou "zabudovány": –         síťové adresy •         32-bitové abstraktní adresy –       nevychází z linkových adres –         převodní mechanismy, které překládají mezi fyzickými (linkovými) adresami a virtuálními IP adresami •         protokoly ARP, RARP, …. –         mechanismy fragmentace •         vazba na MTU –         protokoly na podporu fungování síťové vrstvy •         protokol ICMP –       "posel špatných zpráv" –       zajišťuje informování o nestandardních situacích   •              se síťovou vrstvou úzce souvisí: –         protokoly podporující směrování a výměnu aktualizačních informací o stavu sítě •         RIP, OSPF, IGP, EGP, … –         mechanismy přidělování IP adres –         mechanismy překladu mezi symbolickými doménovými jmény a IP adresami •              do síťové vrstvy byly nově přidány také –         mechanismy překladu adres •         NAT –         koncept privátních IP adres –         mechanismy dělení adres a sdružování adres •         subnetting, supernetting, CIDR –         bezpečnostní mechanismy •         IPSec –         podpora mobility •         Mobile IP