pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

vrstva síťového rozhraní •              TCP/IP se nezabývá tím, co je pod úrovní síťové vrstvy –          přesněji: sám nedefinuje protokoly které fungují "pod" síťovou vrstvou (na úrovni vrstvy síťového rozhraní) •         jde např. o Ethernet, ATM, Token Ring, FDDI, Frame Relay … –          zaměřuje se pouze na to, jak propojit síťovou vrstvu s vrstvou síťového rozhraní •         např. jak provozovat IP nad Ethernetem, nad ATM ... •         jak překládat IP adresy na linkové adresy (a naopak) –        protokoly ARP a RARP •              výjimka: protokoly SLIP a PPP –          definují způsob přenosu po dvoubodových spojích •         zasahují do vrstvy síťového rozhraní •              důsledek: –          nezávislost na fyzické (linkové) přenosové technologii