pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

koncepce TCP/IP:katenetový model •             TCP/IP předpokládá že "svět" (internetwork, internet) je: –        tvořen soustavou dílčích sítí •        chápaných jako celky na úrovni síťové vrstvy, tzv. IP sítí –        dílčí sítě jsou vzájemně propojeny na úrovni síťové vrstvy •        pomocí směrovačů (dříve nazývaných IP Gateways, dnes: IP Routers) –        toto propojení může být libovolné •        může být stylem "každý s každým", nebo "do řetězce" apod. –       jedinou podmínkou je souvislost grafu –       "katenet" je "řetězec" – ten je jakousi minimální podmínkou pro souvislost celé soustavy sítí •        možné je i redundantní propojení