pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

příčiny úspěchu TCP/IP •             podpora internetworkingu a směrování –        protokoly TCP/IP vychází dobře vstříc vzájemnému propojování sítí –        obsahují další protokoly pro podporu práce směrovačů •        ICMP, hierarchické směrování (IGP, EGP) •             nezávislost na fyzických (linkových) technologiích –        protokoly TCP/IP (hlavně IP) dokáží běžet nad každou přenosovou technologií nižších vrstev •        "IP over everything" •             univerzálnost, dobrá podpora aplikací –        lze využít pro všechny aplikace •        byť některým s evychází vstříc méně –        aplikacím není vnucováno, co a jak mají používat •        volba TCP vs. UDP –        výsledek: •        "Everything over IP" •             otevřený, neproprietární charakter –        standardy jsou otevřené a přístupné každému –        proces vzniku standardů je otevřený