pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

příčiny úspěchu TCP/IP •             vlastní systém adresování –        zabudovaný do mechanismů fungování –        umožňuje identifikovat a adresovat uzly (zařízení) i dílčí entity (služby atd.) bez znalosti detailů jejich připojení •        IP a DNS, nově ENUM … •        součástí je systém celosvětové koordinace –       přidělování IP adres, stromová struktura DNS –        systém adresování se dokázal uzpůsobit stále většímu rozsahu sítí •        výjimka: rozsah adres IPv4, vznik IPv6 •             dobrá škálovatelnost –        původní řešení vzniklo pro sítě s desítkami uzlů –        dnes funguje pro Internet s miliony uzlů •        v zásadě beze změny •        výjimka: IPv4 – IPv6 –        základní rozhodnutí vznikla před 30 lety •        a dodnes se nemusela měnit –        změny v TCP/IP byly spíše "inkrementálního" charakteru •        něco se přidalo