pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

signalizace a řízení hovorů • signalizace (Signalling) – řeší "telekomunikační záležitosti" • týká se zřizování, vedení a ukončování spojení mezi A a B – zahrnuje např.: • překlad adres volaného/volajícího • zjištění, zda je k dispozici dostatečná přenosová kapacita • vyhledání cesty k volanému • identifikace volajícího vůči volanému – B se dozvídá, kdo je A • identifikace volaného vůči volajícímu • v rámci H.323 řeší H.225 – definuje formát zpráv pro své součásti • součásti: – (telefonní) signalizace Q.931 • signalizace převzatá z ISDN – komunikace s gatekeeperem • RAS (Registration/Admission/Status) • řízení hovoru (Call Control) – řeší "datové záležitosti" • týká se využití spojení mezi A a B pro potřeby přenosu hlasu (a ev. obrazu) – zahrnuje např.: • dohodu, které kodeky budou používány • dohodu na schopnostech obou zařízení • dohodu o portech pro media streamy – kam budou poslány • dohodu na dalších parametrech přenosů • v rámci H.323 řeší hlavně H.245 – Control Protocol for Multimedia Communication • může být tunelován skrze H.225 • vhodná například kvůli firewallům