pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

architektura H.323 • gatekeeper zprostředkuje "vyhledání volaného" + další …. – samotný hovor v datové podobě (a jeho řízení) probíhá přímo • na peer-to-peer bázi • komunikace terminál-gatekeeper může být nespojovaná – nad protokolem UDP • mezi terminály (terminálem a bránou) se vytváří "hovorový kanál" (call channel) – obvykle: spojovaný, nad TCP • slouží potřebám: – signalizace – řízení hovoru • data se přenáší "samostatně" – nespojovaně (RTP nad UDP)