pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

IP telefonie: co všechno se musí vyřešit • jak digitalizovat (kódovat) hlas? – ve světě POTS (PSTN) je vše pevně dáno • PCM, 64 kbit/s na hovor – ve světě IP telefonie připadá v úvahu více možností • tyto možnosti musí být definovány – svými standardy • jak se domluvit na schopnostech zařízení – v POTS: schopnosti jsou stejné – zde: mohou se i významně lišit • musí existovat mechanismy, prostřednictvím kterých se zúčastněné strany dohodnou na tom, co umí a co budou používat • jak přenášet data – relativně nejsnazší • až na otázku kvality služeb • jak propojit systémy IP telefonie s klasickou telefonní sítí – musí existovat vhodné brány • jak "zařadit" telefon do sítě – ve světě POTS (PSTN) jsou telefony pevně přiřazené k telefonním ústřednám • a ty je "obsluhují" … – ve světě IP telefonie není předem dáno, "kam telefon patří" • musí existovat správci, kterým, se IP telefony přihlásí a které je "zařadí"  a začlení do celé telefonní sítě – a umožní jejich dostupnost pro příchozí volání • jak navazovat spojení – jak řešit adresaci • telefonní čísla, vs. IP adresy – jak hledat cestu k volanému • řeší správci – …….