pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

dialog protokolu SIP • výzvu INVITE může příjemce akceptovat – odpovědět 200 OK • a v rámci odpovědi poslat své schopnosti • jeho schopnosti se mohou týkat opačného směru komunikace – komunikace nemusí být symetrická, každý směr může být řešen jinak, např. s různou rychlostí / kapacitou, s jiným kódováním atd. • problém: – volajícímu (odesilateli výzvy) to nemusí vyhovovat • nemusí na to mít schopnosti – proto je nutný 3-fázový handshake • aby volající mohl vyjádřit souhlas či nesouhlas se schopnostmi/požadavky příjemce výzvy • příjemce může výzvu odmítnout: – 603 Decline  • nechce ji přijmout • může navrhnout jiný termín – 606 Not Acceptable • nemůže ji přijmout • obvyklý důvod: – některé parametry navazovaného spojení (např. kodeky) nepodporuje • v odpovědi může popsat své možnosti – pomocí protokolu SDP • průběh dalšího dialogu není předepsán – zda volající reaguje na odmítnutí zcela novou výzvou • nové Call-ID – nebo upřesňuje původní výzvu • stejné Call-ID