pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

historie • 1995: – izraelská firma Vocaltec představuje svůj Internet Phone • všeobecně považováno za začátek (běžně dostupné) internetové telefonie • značně nedokonalé, ale postupně se zlepšuje • 1996: – ITU vydává doporučení H.323 • jako standard IP telefonie "ze světa spojů" • 1998: první použitelná revize • 1999: – objem datového provozu v telekomunikačních sítí se vyrovnává hlasovému provozu (v digitální podobě) • dále roste už jen datový provoz • hlasový provoz víceméně stagnuje • 1999: – IETF schvaluje protokol SIP • Session Initiation Protocol – RFC2543 (17.3.1999) – RFC3261  až  RFC 3265 (2002) • jako řešení IP telefonie "ze světa počítačů" – součást rodiny protokolů (TCP/IP) • 1999: – v únoru 1999 v  ČR zakázána služba Paegas Internet Call – v červenci liberalizovány hlasové služby na báziVOIP • generální povolení ČTÚ č. 22/1999