pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

překlad SIP adres • v DNS je nový typ RR záznamu: – SRV <IP adresa> • udává IP adresu (registrar) serveru pro   danou doménu • použití v praxi – pokud volající nezná IP adresu volaného: • pošle svůj INVITE nejbližšímu SIP proxy serveru – proxy server  funguje jako DNS server a router • zjistí si SRV záznam příslušné domény – z něj zjistí adresu registrar serveru domény • zeptá se registrar serveru / location serveru – získá informace o tom, kudy má výzvu INVITE předat dál – pokud se uživatel přemístil někam jinam a tam se zaregistroval, měl by o tom mít registrar/location server informace • výzvu INVITE sám předá dál – obdobně funguje redirect server • který ale jen vrátí informace volajícímu • volající pak sám předává INVITE dál