pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

SIP – navazování a rušení spojení • nejjednodušší případ: – když volající koncové zařízení (UA) zná umístění volaného UA: • osloví jej přímo • navazování spojení představuje         3-fázový handshake • jiné možnosti: – volající osloví proxy server • ten zajistí vyhledání volaného • sám předá žádost o navázání spojení dál – cílovému UA – volající osloví redirection server • server vrátí volajícímu adresu volaného UA, na kterou se má obrátit – obdoba ICMP redirect • ukončení spojení: – může iniciovat kterákoli strana