pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

SIP – metody a odpovědi • INVITE – žádost o sestavení spojení – může být přijata, odmítnuta, přesměrována atd. • ACK – potvrzení volajícího, že dostal odpověď na svou žádost INVITE • BYE – ukončení spojení • CANCEL – ukončení nesestaveného spojení • REGISTER – registrace UA • OPTIONS – dotaz na možnosti a schopnosti serveru • 1XX – informační zprávy • např. 100 Trying, 180 Ringing • 2XX – kladná odpověď -  úspěšné vyřízení • např. 200 OK • 3XX – přesměrování, dotaz je třeba směřovat jinam • 302 Moved Temporarily", "305 Use Proxy") • 4XX – chybný požadavek • dotaz by se neměl ve stejné podobě opakovat • např. 403 Forbidden • 5XX – chyba serveru • např. 500 Server Internal Error, 501 Not Implemented • 6XX – globální (celková, zásadní) chyba • např. 606 Not Acceptable