pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

architektura SIP • UA (User Agent) – nachází se v každém SIP terminálu nebo bráně • včetně proxy serveru – obsahuje: • UAC: User Agent Client – žádá o spojení • UAS: Use Agent Server – přijímá žádosti o spojení • styl komunikace mezi UAC a UAS je velmi podobný komunikaci WWW klienta a WWW serveru pomocí HTTP – posílají si požadavky formulované jako metody • v textové formě • a upřesněné hlavičkami – odpovědi jsou číselné • stejná konvence jako FTP, SMTP a HTTP • komunikace může probíhat po UDP nebo TCP – není to předepsáno