pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

architektura SIP • proxy server: – pomáhá hledat spojení • redirect server: – říká kam přesměrovat žádosti o navázaní spojení • location server: – zná umístění koncových stanic (SIP terminálů) • registrar server – jemu se SIP terminály přihlašují a oznamují mu své umístění