pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

filosofie SIP-u • účastníci se mohou dynamicky přemisťovat • je třeba: – identifikovat je nezávisle na jejich poloze • vhodné SIP adresy – mít možnost zjistit kde se právě nachází • dát jim šanci oznámit jejich aktuální polohu – "operace REGISTER" – účastník se na novém místě zaregistruje – umět jim předávat pozvání k navázání spojení/relace • tak aby se volající nemusel sám zjišťovat kde se volaný nachází – "operace INVITE" • síť (SIP) se postará o správné vyhledání a předání výzvy