pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

MCU – Multipoint Control Unit v H.323 (jednotka pro řízení konferenčního spojení) • slouží potřebám konferencí – současné komunikaci více terminálů • zajišťuje: – domluvu na společných vlastnostech konference • jaké kodeky se budou používat • …. – vlastní průběh  konference • distribuci konferenčních dat style point-to-multipoint – realizuje multicast • MCU má dvě části: – MC (Multipoint Controller) • řídí sestavování konference – zjišťuje vlastnosti terminálů v konferenci, – inicializuje a ukončuje kanály pro audio, video a datové přenosy – MP (Multipoint Processor) • zpracovává multimediální data přenášená v konferenci – zajišťuje multicast • jde o volitelný modul – pokud je realizován, může být i samostatný (vzhledem k MCU). • jednotek MP může být i více