pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

spojení mezi terminály  • komunikace terminálu s gatekeeperem je jednorázová – odehrává se na začátku hovoru, kdy se terminál dotazuje gatekeeperu • pak se může spojení zrušit • další komunikace již probíhá přímo mezi terminály – mezi nimi existuje několik spojení: – 1x (obousměrně) pro signalizaci • nad TCP • pro protokol Q.931 – musí přetrvat, aby terminály mohly ukončit svou komunikaci – 1x (obousměrně) pro řízení komunikace • nad TCP • pro protokol H.245 – 1x dopředný datový kanál • RTP nad UDP – 1x zpětný datový kanál • RTP nad UDP – 1x (obousměrně) datový řídící kanál  • RTCP nad UDP