pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

představa komunikace v H.323 – A i B se již dříve zaregistrovali u gatekeeper-u G • A žádá G o zprostředkování hovoru s B (1) – pomocí RAS zpráv • G posílá A údaje, potřebné pro kontaktování B (2) – IP adresu • A posílá B zprávu SETUP (3) • B odpovídá A zprávou CALL PROCEEDING (4) • B žádá G o souhlas (5) – G uděluje souhlas (6) • B vrací A zprávu CONNECT (8) – mezi A a B existuje transportní spojení nad TCP • A a B si vyměňují zprávy H.245 (9) – domlouvají se na svých schopnostech a vzájemné komunikaci • jaké kodeky, přes jaké porty si budou předávat data, … • A a B si vyměňují data (10) – přes UDP, nespojovaným způsobem –  … probíhá hovor ….