pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

proč (právě) TCP/IP ? •             původně: –        protokol NCP byl "monolitický" •        "dělal vše", zajišťoval úkoly více vrstev, nebyl v souladu s vrstevnatým modelem –        snaha nahradit (jeden) protokol NCP (jedním) protokolem TCP •        navrhovaný protokol TCP měl být také "monolitický" –       měl zajišťovat funkce síťové i transportní vrstvy •             v roce 1978: –        došlo k rozdělení úkolů: •        "transportní úkoly" –       rozdělování přenášených dat na vhodně velké celky –       řeší (transportní) protokol TCP •        "síťové úkoly" –       přenos datových bloků (rámců) –       řeší (síťový) protokol IP –        původně monolitický protokol TCP se "rozpadl" na dva samostatné protokoly •        TCP a IP –       značeno jako TCP/IP