pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

ICANN – další vývoj •              ICANN je privátním subjektem –         registrovaným v Kalifornii v USA, podle tamního práva –         není vládní organizací, ale spadá pod zákony USA •              jsou v něm zastoupeny subjekty z celého světa –         ale největší vliv mají USA –         Evropa tím není nadšena –         "třetí svět" usiluje o změnu •              WSIS (World Summit on Information Society, 1. fáze: 10.-12.12.2003, Ženeva): –         země "třetího světa" požadují, aby kompetence ICANNu kolem Internetu mu byly odebrány a svěřeny buď ITU (Mezinárodní Telekomunikační Unii), nebo nové organizaci pod OSN •         tak aby zde byly zastoupeny vlády celého světa –         výsledek: odloženo "ad acta" •         byla ustavena komise, která bude problém studovat, a předloží svůj návrh pro 2. část zasedání v roce 2005 v Tunisu