pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

shrnutí standardizačního procesu •             standardy vydává ISOC –        formálně IAB •             ISOC/IAB/IETF nemají statut standardizační organizace –        jejich standardy nemají statut standardů de jure –        jde o standardy de facto •        přesto jsou v praxi velmi důsledně dodržovány –        standardy týkající se TCP/IP jsou publikovány formou dokumentů RFC (STD) •             výjimkou jsou standardy týkající se WEB-u –        např. k HTML, XML, CSS, PICS, PNG –        ty vydává konsorcium W3C jako svá doporučení •        candidate recommendation •        proposed recommendation •        recommendation –        je dohoda o tom, že relevantní doporučení W3C budou publikovány též jako dokumenty RFC