pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

Internet Engineering Task Force •              je to spíše otevřená platforma pro odbornou diskusi nad standardy –          pracovní skupiny IETF jsou přístupné komukoli, kdo se chce podílet se na jejich práci –          stačí účastnit se zasedání, nebo alespoň komunikovat prostřednictvím e-mailu –          předpokládá se spíše účast zainteresovaných jedinců, než formálně delegovaných zástupců •         členství v IETF je spíše “duševním rozpoložením” než formální záležitostí •              v rámci IETF jsou zřizovány tematicky zaměřené "oblasti" –          např. oblast pro novou verzi protokolu IP (IPng, IPv6), •              teprve v rámci jednotlivých oblastí jsou zřizovány pracovní skupiny (Working Groups), –          např. pro specifikace IPv6, zavádění IPv6, koexistenci IPv4 a IPv6, měření délky života IPv4 •         oblasti a pracovní skupiny se mění podle potřeby