pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

kdo se stará o vývoj TCP/IP? •              v roce 1986 vzniká další "mezičlánek" –          dochází k oddělení "výzkumných aktivit" do samostatných orgánů: –          IETF •         Internet Engineering Task Force, zabývá se praktickými otázkami –          IRTF •         Internet Research Task Force, zabývá se dlouhodobějším výzkumem –          pracovní skupiny se přesouvají pod IETF a IRTF     •              "dělící čára" –          pod IRTF (.. "Research" ..) spadá to, co by v budoucnu mohlo být relevantní/významné •         jakýsi "obecný výzkum" –          pod IETF (.. "Engineering" ..) spadá to, co už aktuální je •         co má aktuální význam pro praxi –          příklad: "delší adresy" •         původně pod IRTF •         když začalo hrozit vyčerpání, přešlo pod IETF