pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

vztah TCP/IP k Internetu •              Internet je více než TCP/IP –         TCP/IP vzniklo “v lůně” Internetu –         TCP/IP je "technologie", Internet je “produkt” –         TCP/IP vychází z filosofie Internetu –         TCP/IP je hlavní technologií Internetu •         ale dnes již není jedinou •              TCP/IP je více než Internet –         použití TCP/IP není vázáno na připojení k Internetu ... –         ... TCP/IP se používá i mimo Internet –         k rozvoji TCP/IP přispívají i subjekty (firmy), které nejsou přímo zainteresovány na Internetu