pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

dnešní podoba TCP/IP •              je to celá soustava (rodina) protokolů –         TCP/IP Protocol Suite •         obsahuje více jak sto protokolů –         je to celá síťová architektura •         součástí je i představa o vrstvách a jejich úkolech •              do problematiky TCP/IP patří i další "praktické věci": –         IP adresy a systém jejich distribuce –         jmenný prostor DNS, pravidla pro tvoření domén, "vrchol" stromu DNS –         standardizační proces –         systém publikace informací –         parametry protokolů •              otázka vlastnictví TCP/IP –         původní podoba vyvinuta za peníze daňových poplatníků USA •         díky tomu jsou specifikace protokolů veřejným vlastnictvím –         dnešní vývoj probíhá za peníze komerční sféry •         dosavadní otevřenost zůstala zachována •              kdo dnes rozhoduje o TCP/IP? –         stále širší odborná veřejnost, na principu konsensu, skrze účast na standardizačním procesu