pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

ad otevřené otázky • má síťová vrstva fungovat spojovaně, nebo nespojovaně? • má zajišťovat spolehlivost, nebo nemusí? – má se soustředit jen na přenos, a nezabývat se dalšími věcmi? – má být jednoduchá, nebo naopak složitá (vybavená funkcemi a schopnostmi)? • otázka ve skutečnosti zní takto: – kam má být umístěna složitost (inteligence)? Do síťové vrstvy, nebo do transportní? • "lidé od spojů": – síťová vrstva by měla být spíše bohatší .... • měla by zajišťovat spolehlivost přenosu • měla by fungovat spojovaně • měla by ev. nabízet i další služby – garanci kvality – možnost rezervace přenosové kapacity – znamená to, že přenosová část sítě bude muset mít velkou vlastní inteligenci! • bude fungovat méně efektivně • někdo to bude muset zaplatit • "lidé od počítačů" – síťová vrstva by měla být co nejjednodušší a nejvýkonnější • měla by se soustřeďovat jen na svůj "core byznys" – na přenos paketů – inteligence má být až v koncových uzlech