pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

"dopředné" techniky • řeší se snáze, pokud se používají virtuální okruhy • příklad: – nově navazované virtuální okruhy se vedou mimo zahlcené části sítě – při navazování spojení je "uzavřen kontrakt se sítí" • ten, kdo navazuje spojení, říká kolik zdrojů bude od sítě potřebovat • síť buď požadavky akceptuje (a vyhradí si k tomu potřebné zdroje), nebo odmítne spojení navázat • takto to funguje  např. v ATM • triviální řešení: – předimenzování sítě • traffic conditioning – obecně techniky ovlivňování datového toku, aby "lépe prošel" skrze přenosovou síť – varianta: traffic policing • co je nad určitý limit, je eliminováno (zahozeno) – již u odesilatele/po cestě – varianta: traffic shaping • snaha různě "tvarovat" datový tok • například chvíli pozdržet pakety, aby byly odesílány s rovnoměrnými odstupy