pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

předcházení zahlcení (congestion control) • další úkol síťové vrstvy • podobné řízení toku, ale jde o jiný problém – řízení toku (flow control): • jde o "point-to-point" záležitost, mezi jedním odesilatelem a jedním příjemcem – netýká se sítě mezi nimi – předcházení zahlcení (congestion control): • týká se zátěže celé sítě, datový tok od všech odesilatelů se sčítá a nesmí (neměl by) překročit hranici, kterou je síť schopna zvládnout • zahlcení – stav, kdy přenosová síť musí zahazovat přenášené pakety, protože je nedokáže zpracovat (přenést) • jak řešit? – "dopředné" techniky (open loop) • neberou v úvahu aktuální stav sítě – snaží se o dobrý návrh, tak aby k zahlcení vůbec nedocházelo – aplikují různá omezení již při odesílání, nebo v průběhu přenosu – "zpětnovazební" techniky (closed loop) • skrze zpětnou vazbou reagují na aktuální stav sítě – regulují odesílání podle toho, v jakém stavu je právě síť