pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

Interior vs. Exterior Gateway Protocols • Interior Gateway Protocols: – provozovatelé sítí se mohou sami rozhodnout, jaké směrovací protokoly (a způsoby šíření aktualizačních informací) použijí v rámci AS i jednotlivých oblastí – v úvahu připadají zejména: • OSPF • RIP (dříve, dnes jen pro malé oblasti) • IGRP (Interior Gateway Routing Protocol, od firmy Cisco, typu vector distance) • EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, Cisco, hybrid mezi vector distance a link state) • Exterior Gateway Protocols – jsou nutné pro vzájemnou komunikaci mezi autonomními systémy (AS) • mezi AS boundary routers – umožňují definovat pravidla vzájemné komunikace mezi jednotlivými autonomními systémy – příklad: • BGP, Border Gateway Protocol