pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

princip fungování hierarchického směrování v OSPF • detailní směrovací informace neopouští oblasti (area) – záplavové šíření aktualizačních informací se zastavuje na hranici oblasti – interní routery mají detailní směrovací informace o vnitřku oblasti, vše ostatní implicitně směrují na "hraniční směrovač" • "hraniční směrovače" sumarizují informace o dostupnosti sítí v oblasti a předávají je ostatním "hraničním směrovačům" – informace ve smyslu: "přes mne jsou dostupné sítě X.Y.Z až X.Y.W" • na úrovni páteřních oblastí se vše opakuje – páteřní směrovače mají detailní informace o směrování uvnitř páteře – mimo páteřní oblast (do jiného AS) se šíří pouze sumarizované "intervalové" informace • informace typu "v našem AS jsou sítě X.Y až X.Z"