pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

hierarchické směrování • ani algoritmy „link-state“ nejsou vhodné pro opravdu velké sítě • kde je problém? – ve velikosti sítí • dnes již jsou tak velké, že objemy aktualizačních informací jsou neúnosné – ve složitosti správy • směrování ve velkých soustavách vzájemně propojených sítí se stává příliš komplikované – v rozdílných "routovacích politikách" • různí provozovatelé (provideři) mohou chtít aplikovat různé strategie a koncepce ve směrování • řešení: – rozdělit na menší části, s možností řešit jejich směrování autonomně • a nešířit podrobné směrovací informace ven – v rámci "menších částí" zachovat "úplné" směrování – do každé "části" vymezit jeden vstupní bod • nebo několik málo vstupních bodů – mezi "částmi" směrovat vždy přes jednotné vstupní body