pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

požadavky na síťovou vrstvu • přenosové služby, které poskytuje transportní vrstvě, by měly být: – funkční • nemělo by docházet (moc často) k zahlcení – nezávislé na konkrétní topologii sítě • aby si transportní vrstva mohla myslet, že existuje přímé spojení každého s každým – nezávislé na konkrétní přenosové technologii dílčích sítí • aby si transportní vrstva nemusela uvědomovat odlišnosti v přenosových technologiích – adresování by mělo být jednotné • v rámci LAN i WAN – např. IP adresy v TCP/IP • "otevřené otázky": – měla by síťová vrstva fungovat spolehlivě, či naopak nespolehlivě? – má fungovat stylem "best effort", nebo garantovat kvalitu služeb – má fungovat spojovaně, nebo nespojovaně? – …….